Навчальний курс "Охорона праці" призначений для ознайомлення здобувачів освіти гр.31, 34 з основними законодавчими актами з охорони праці, основами безпеки праці в галузі, основами пожежної безпеки, основами електробезпеки, основами гігієни праці та виробничої санітарії та надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.